796 109 333 gabinet@psychoterapia-warszawa.net

OFERTA

Psychoterapia to leczenie konkretnych zdiagnozowanych problemów, ale też szeroko rozumiany rozwój osobisty, poznawanie siebie umożliwiające bardziej świadome i dające satysfakcję życie.

W swojej pracy w ramach terapii indywidualnej pracuję z osobami dorosłymi doświadczającymi różnego rodzaju problemów:

  • problemy w sferze osobistej, rodzinnej, zawodowej
  • problemy z wyrażaniem i kontrolowaniem emocji
  • problemy w radzeniu sobie ze stresem
  • niska samoocena
  • kryzysy, radzenie sobie w trudnych sytuacjach życiowych
  • zaburzenia nastroju: depresja, chwiejność emocjonalna
  • problemy lękowe: ataki paniki, fobie, lęk uogólniony, hipochondria
  • nerwica natręctw, czyli zaburzenie obsesyjno-kompulsywne
  • objawy psychosomatyczne
  • utrwalone problemy w funkcjonowaniu w różnych sferach życia, m.in. w relacjach, czyli problemy osobowościowe

W pracy stosuję metody i techniki terapii poznawczo-behawioralnej i terapii schematów. Kontakt z klientem rozpoczynam od ustalenia obszaru problemów w trakcie wstępnej rozmowy konsultacyjnej, w trakcie której ustalamy wspólne cele terapii i omawiamy zasady terapii. Długość terapii zależy od charakteru problemów i może wymagać od kilkunastu spotkań do dłuższej, nawet kilkuletniej pracy.